Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προυποθέσεις

Η LRS Travel λειτουργεί ως μέσο ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μέσω του ιστότοπού της: www.lrstravel.com. Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γίνεται μεταξύ εσάς και του Μεταφορέα.


Γενικοί Όροι

 • Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας μας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι Όρους Χρήσης που διέπουν τη χρήση της και τις Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών, προτού την επισκεφτούν. Η παραμονή του επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων.
 • Με την κράτηση μιας υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία μας μέσω του ιστότοπού μας, της φόρμας επικοινωνίας, του τηλεφώνου ή του email μας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους Όρους & Προϋποθέσεις, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.
 • Εάν κάποιος χρήστης-επισκέπτης διαφωνεί με τους παρακάτω Όρους χρήσης και τις Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, καλείται να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρακάτω Όρους δεν καταστεί πλήρως κατανοητός, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει εν μέρει τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της. Τυχόν τροποποιήσεις των όρων είναι ισχυρές μόνον μετά την ανάρτησή τους και την ενσωμάτωσή τους στο παρόν πεδίο.


Διαδικασία κράτησης – Πληρωμή

 • Η LRS Travel παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να πραγματοποιείτε κρατήσεις, επιλέγοντας το χρόνο και τον τόπο μεταφοράς σας. Η μεταφορά εκτελείται από τον εκάστοτε μεταφορέα.
 • Για την ολοκλήρωση της κράτησης στην παρούσα ιστοσελίδα είναι απαραίτητη η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης και προϋποθέσεων, η οποία εκφράζεται με τη δήλωση του χρήστη ότι έχει διαβάσει, έχει καταλάβει πλήρως, συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και τους αποδέχεται.
 • Με την αποδοχή των όρων χρήσης, δηλώνετε επίσης ότι είστε ενήλικος και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του παρόντος.
 • Ο χρήστης λειτουργεί εκ μέρους και για λογαριασμό και των υπολοίπων συνεπιβατών του, τους οποίους δεσμεύει με τη δική του δήλωση αποδοχής των όρων και επομένως οφείλει προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους..
 • Όλες οι πληροφορίες που ζητούμε να παράσχετε κατά τη διαδικασία κράτησης είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να είστε προσεκτικοί   και να δίδετε σωστά και ακριβή στοιχεία. Όταν λάβετε το επιβεβαιωτικό της κράτησής σας e-     mail θα πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία που περιλαμβάνει και σε περίπτωση ενδεχόμενου          λάθους να μας ειδοποιήσετε άμεσα.
 • Οφείλετε να έχετε μαζί σας εκτυπωμένο ή σε ηλεκτρονική μορφή το επιβεβαιωτικό e-mail που θα λάβετε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης και να το επιδείξετε στον οδηγό κατά την επιβίβασή σας στο όχημα. Σε περίπτωση που δεν επιδείξετε το επιβεβαιωτικό e-mail είτε ηλεκτρονικά είτε εκτυπωμένο ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά σας.
 • Όλες οι κρατήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την           προγραμματισμένη μεταφορά.
 • Σε περίπτωση που το κόστος της υπηρεσίας είναι μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στην       κράτηση σας, θα σας ενημερώσουμε και τότε μπορείτε να ακυρώσετε την κράτηση σας και να             λάβετε πίσω όλο το χρηματικό ποσό ή να την κάνετε και πάλι στην σωστή τιμή.
 • Δεν εγγυόμαστε ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε με επιτυχία κάθε αίτημα μεταφοράς σας. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε για το γεγονός αυτό. Σε περίπτωση που το αίτημά σας απορριφθεί, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό (σε ευρώ) των πληρωμών πριν από την κράτησή σας ή μπορεί να σας προσφερθεί μία εναλλακτική υπηρεσία..
 • Με την ολοκλήρωση της κράτησης υποχρεούστε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες.
 • Τρόποι πληρωμής:
  • Μετρητά,
  • Μέσω PayPal,
  • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.
 • Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα εάν δεν εξοφληθεί το τίμημα της παρεχόμενης υπηρεσίας να αρνηθεί την εκτέλεση της.
 • Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι ανά όχημα και όχι ανά άτομο.
 • Για την ικανοποίηση τυχόν πρόσθετων αιτημάτων σας π.χ. παιδικά καθίσματα, αναπηρικά αμαξίδια, παιδικά καρότσια κλπ ,σας παρακαλούμε να τα γνωστοποιήσετε κατά τη διαδικασία της κράτησης. Θα τα προωθήσουμε στον μεταφορέα και θα καταβάλλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να τα ικανοποιήσουμε. Παρόλα αυτά αν δεν ικανοποιηθούν τα πρόσθετα αιτήματά σας, θα σας επιστραφεί το επιπλέον τίμημα που είχατε ήδη τυχόν καταβάλλει για αυτά και δε θα έχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη.


Επικοινωνία

 • Προς το παρόν η lrstravel.com είναι διαθέσιμη σε δύο γλώσσες: στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Η επικοινωνία με τους πελάτες μας γίνεται σε αυτές τις δύο γλώσσες. Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης στη μετάφραση, υπερισχύει η ελληνική εκδοχή.
 • Η επικοινωνία μαζί σας θα πραγματοποιείται μέσω γραπτών e-mail. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνεται τηλεφωνικά.
 • Θα επικοινωνούμε μαζί σας στο e-mail και στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία κράτησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το e-mail σας και εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να μας την κοινοποιήσετε άμεσα.


Πολιτική Αλλαγών και Ακυρώσεων

 • Οι πελάτες μας υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα την εταιρεία μας για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις των κρατήσεων τους.
 • Η αίτηση αλλαγής/ματαίωσης κράτησης πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 36 ώρες πριν την προγραμματισμένη μεταφορά. Η ενημέρωσή γίνεται  με γραπτό e-mail στο info@lrstravel.com. Για να ισχύσει οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να λάβετε από την εταιρεία μας επιβεβαιωτικό e-mail αποδοχής αυτής της αλλαγής. Το τελευταίο e-mail ισχύει και ακυρώνει όλα τα προγενέστερα, συμπεριλαμβανομένου και του αρχικού επιβεβαιωτικού της κράτησης email.
 • Ενδέχεται κάποιες αλλαγές στην κράτησή σας να επιφέρουν επιπλέον κόστος, με το οποίο επιβαρύνεστε αποκλειστικά εσείς. Το κόστος αυτό πρέπει να εξοφληθεί πριν τη μεταφορά σας.
 • Μέχρι τρεις αλλαγές της ίδιας κράτησης είναι δωρεάν. Κάθε αλλαγή πλέον των τριών, ακόμα κι αν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι σε λιγότερο από 36 ώρες από τη μεταφορά και γίνει αποδεκτή από εμάς με γραπτό E-mail, έχει κόστος διαχείρισης 10 ευρώ.
 • Εφόσον ακυρώσετε την κράτησή σας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη μεταφορά, θα σας επιστραφεί το 100% του καταβληθέντος ποσού (εάν έχετε προπληρώσει). Τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη. Για να ακυρώσει την κράτηση, ο πελάτης θα πρέπει να στείλει ένα e-mail στο info@lrstravel.com με όλες τις λεπτομέρειες της κράτησης.
 • Εάν μια κράτηση ακυρωθεί λιγότερο από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη μεταφορά, τα χρήματα ΔΕΝ επιστρέφονται


Γενικά

 • Ο μεταφορέας υποχρεούται να σας παραλάβει και να σας μεταφέρει από/προς το σημείο που υποδείξατε. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό, ο μεταφορέας υποχρεούται να σας μεταφέρει στο πλησιέστερο σημείο, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπουν οι δυνατότητες του οχήματος και εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά σας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πελατών μας.
 • Σε περιπτώσεις εξωγενών ειδικών περιορισμών, όπως (ενδεικτικά): αυξημένη κυκλοφορία, ακραίες καιρικές συνθήκες, διαδηλώσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ., η αποβίβαση και επιβίβασή σας μπορεί να μην είναι δυνατή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πραγματοποιείται η παραλαβή ή αποβίβασή σας από/στο κοντινότερο δυνατό σημείο.
 • Τα οχήματα της εταιρείας μας ακολουθούν πάντοτε τις πιο σύντομες και ασφαλείς διαδρομές. Εάν ύστερα από απαίτηση του πελάτη, ο οδηγός ακολουθήσει άλλη, μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη διαδρομή, ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον χρεώσεις.
 • Εάν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, από την προσγείωση της πτήσης σας και για 60 λεπτά ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να περιμένει στο σημείο συνάντησης. Με την παρέλευση των 60 λεπτών οφείλει ο πελάτης να μας ενημερώσει αν επιθυμεί την επιπλέον αναμονή του οδηγού. Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση 20€ για κάθε ώρα αναμονής. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος (60′) και εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει, ο μεταφορέας θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας στο τηλέφωνο που μας έχετε δώσει. Εάν και σε αυτήν την προσπάθεια δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί σας η κράτηση θεωρείται άκυρη και τα χρήματά σας δεν θα σας επιστραφούν. Στην περίπτωση που το σημείο παραλαβής δεν είναι το αεροδρόμιο ισχύουν τα παραπάνω με την διαφορά ότι ο χρόνος αναμονής είναι τα 30 λεπτά.
 • Εάν δεν μπορέσετε να εντοπίσετε τον οδηγό οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως την LRS Στην περίπτωση που δεν μας ενημερώσετε η μεταφορά θεωρείται άκυρη και δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
 • Όλες οι μετακινήσεις είναι ιδιωτικές, χωρίς αναμονές, απευθείας προς τον προορισμό σας.
 • Η εταιρεία μας δεν εγγυάται τον τύπο του οχήματος με το οποίο θα μεταφερθείτε. Υπάρχει πιθανότητα το όχημα με το οποίο κανονίσαμε να μεταφερθείτε, να αντικατασταθεί με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.
 • Όλα τα οχήματά μας είναι ασφαλισμένα και πληρούν όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία.
 • Η LRSTravel και οι μεταφορείς έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την μεταφορά σε πρόσωπο που θεωρήσουν ότι αποτελεί απειλή για τον οδηγό, τους επιβάτες ή το όχημα, όπως στην περίπτωση που είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων
 • Κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα ή η χρήση παράνομων ουσιών.
 • Όταν συντρέχουν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η εταιρεία μας απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποζημίωσης. Ανωτέρα βία θεωρείται οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, του οποίου η επέλευση, ως εκ της φύσεώς του, είναι για τις ανθρώπινες δυνάμεις απρόβλεπτη και αναπότρεπτη.


Παιδιά και Βρέφη

 • Τα παιδιά και τα βρέφη υπολογίζονται κανονικά ως επιβάτες.
 • Εφόσον ταξιδεύετε μαζί με παιδιά πρέπει να μας το δηλώσετε κατά τη διαδικασία της κράτησης.
 • Εφόσον ζητήσετε από την εταιρεία μας να σας παρέχει παιδικά καθίσματα ή booster για τη μεταφορά, θα ικανοποιηθεί το αίτημά εφόσον ο μεταφορέας έχει διαθέσιμα κατά τη στιγμή της μεταφοράς σας. Ισχύει χρέωση 5,00ευρώ ανά παιδικό καθισματάκι.
 • Προτείνουμε για δική σας ευκολία να φέρετε τα δικά σας παιδικά καθίσματα ή booster.


Άτομα με ειδικές ανάγκες

 • Τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες που μετακινούνται με ειδικό αμαξίδιο ή άλλα βοηθήματα οφείλουν να μας το γνωστοποιήσουν κατά τη διάρκεια της κράτησης, ώστε να μπορούμε να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η εταιρεία μας δε διαθέτει ακόμα ειδικά οχήματα και προσωπικό για ΑΜΕΑ οπότε κατά την κράτησή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα οχήματά μας μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Επίσης, τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει να μπορούν να μπουν μόνα τους στο όχημα ή με την βοήθεια των συνεπιβατών τους.


Αποσκευές

 • Κατά τη διαδικασία της κράτησης, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει το σύνολο των αποσκευών του.
 • Ο πελάτης, είναι υπεύθυνος για τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύψουν, σε περίπτωση που χρειαστούν συμπληρωματικά οχήματα να μεταφέρουν τις επιπλέον-μη δηλωθείσες αποσκευές.
 • Βεβαιώνετε αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους ότι οι αποσκευές σας δεν περιέχουν αντικείμενα που θεωρούνται παράνομα κατά την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.
 • Η μεταφορά των αποσκευών και άλλων προσωπικών αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η LRS Travel να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά.


Κατοικίδια

 • Σε περίπτωση μεταφοράς ζώων συντροφιάς θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία μας κατά την κράτηση.
 • Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε για την μεταφορά κατοικίδιων κατά την κράτηση, ο μεταφορέας δικαιούται να αρνηθεί να εκτελέσει το δρομολόγιο και σε μία τέτοια περίπτωση δε δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
 • Υποχρεούστε να τα μεταφέρετε σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, ειδάλλως ο μεταφορέας δικαιούται να αρνηθεί να εκτελέσει το δρομολόγιο και σε μία τέτοια περίπτωση δε δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.


Δ
ικαιοδοσία-Εφαρμοστέο Δίκαιο

 • Οι παρόντες όροι χρήσης, κάθε μίσθωση και εν γένει συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών της διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
 • Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.